Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

tahquam-banner-number-mash-nl.jpg

Getallenbrij — Nederlands

Een leuk en eenvoudig puzzelspelletje over getallen.

Getallenbrij is snel te leren en gemakkelijk te spelen. Hogere levels worden uitdagender aangezien er grotere getallen worden gemaakt en over het spelbord worden bewogen.

Doel van het Spel
Ga verder naar het volgende level door een nieuwe tegel te maken die overeenkomt met het huidige level.

Speluitleg
Schuif een tegel in een andere tegel en selecteer optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen om een nieuwe tegel te maken. Ga verder met het mengen van tegels tot het doel van het spel bereikt is. Probeer een zo hoog mogelijke score te behalen.SCHERMAFBEELDINGEN