Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

tahquam-banner-countdown-star-nl.jpg

Countdown Star — Nederlands

Tel af naar je favoriete evenementen!

Countdown Star is de beste manier om af te tellen naar al je favoriete gebeurtenissen.

Verschuif de slider en kijk hoe de afteller direct wordt aangepast. De afteller toont hoeveel jaren, maanden, dagen, minuten en seconden je nog moet wachten.

Tel af naar verjaardagen, een bruiloft of jubileum, feestdagen, vakanties, Kerstmis, sportevenementen, Nieuwjaar, feesten, concerten en meer!

 • Hoeveel seconden tot je volgende verjaardag?
 • Hoeveel dagen tot je afstudeert?
 • Hoeveel uren tot je jubileum?
 • Hoelang nog tot je vakantie begint?
 • Hoeveel dagen tot Kerstmis?
 • Hoeveel minuten tot je feest begint?
 • Hoelang nog tot je bent uitgerekend?

Met de app Countdown Star tel je af naar je eigen toegevoegde favoriete gebeurtenissen.


 

 Opmerking: de betaalde versie van Countdown Star bevat geen advertenties. 


Functies

 • Je eigen gebeurtenissen toevoegen
 • Iedere gebeurtenis aanpassen met je eigen achtergrond of foto
 • Je gebeurtenissen op Apple Watch weergeven
 • Je gebeurtenissen op het tabblad Vandaag weergeven
 • De exacte tijd voor iedere gebeurtenis instellen
 • Verschuif de slider om de tijdseenheden voor de geselecteerde gebeurtenis aan te passen. (Voorbeeld: 2 minuten en 15 seconden wordt 135 seconden)
 • Deel de afteltijd van de geselecteerde gebeurtenis met een vriend via sms, e-mail of social media.
 • Meldingen enhet app-pictogram voor je favoriete gebeurtenis
 • Het app-pictogram geeft het aantal dagen tot je favoriete gebeurtenis weer.
 • Bevat 15 achtergronden

Schermafbeeldingen